FESTIVALPÅMELDING

 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Kort- og dokumentarfilmer med potensiale for visning på festivaler kan søke støtte til påmeldingsavgifter og arbeid knyttet til påmeldingsprosesser
 • Tilskuddet skal bidra til å profilere regional kort- og dokumentarfilm nasjonalt og internasjonalt
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Hovedprodusenter eller samprodusenter med ansvar for festivalpåmelding kan søke om inntil kr 20.000 i støtte til påmeldingsavgifter (min 75% av budsjettet) og arbeid knyttet til søkeprosessen (maks 25% av budsjettet) ved festivalpåmelding. For å kvalifisere til støtte må filmen tidligere har fått utviklings- og/eller produksjonsstøtte fra Filmkraft Rogaland.
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Se regelverk paragraf 4.7
 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i RegPortal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 4 uker 
 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknad må leveres senest kl 14:00 dagen før festivalløpet starter, men vi anbefaler å søke i god tid i forhold dette

KONTAKT

Produksjonsrådgiver Marie eller send en mail til post@filmkraft for spørsmål knyttet til søknaden