Festivaldistribusjon

 • HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Kort- og dokumentarfilmer med potensiale for visning på festivaler kan søke støtte til påmeldingsavgifter og arbeid knyttet til påmeldingsprosesser
 • Tilskuddet skal bidra til å profilere regional kort- og dokumentarfilm nasjonalt og internasjonalt
 • HVEM KAN SØKE?
 • Hovedprodusenter eller coprodusenter med ansvar for festivalpåmelding kan søke om inntil 10.000 kroner i støtte til påmeldingsavgifter og arbeid knyttet til søkeprosessen ved festivaldistribusjon. For å kvalifisere til støtte må filmen tidligere har fått utviklings- og/eller produksjonsstøtte fra Filmkraft Rogaland.
 • KRAV TIL SØKNAD
 • Søknaden skal inneholde: markedsplan, link til ferdig film, evt låst klipp, festivalløp med begrunnelse og budsjett
 • SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker 
 • FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknaden må sendes inn minst 24 timer før tiltakets startdato