OM FILMKRAFT

Filmkraft er et regionalt filmsenter som arbeider for å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm, fiksjonsfilm og utvikling av spill. Filmsenteret jobber også for å øke den filmfaglige kompetansen blant profesjonelle filmarbeidere og veilede og rekruttere unge talent til filmbransjen i regionen gjennom ulike prosjekter og støtteordninger. Filmkraft yter tilskudd til prosjekter innenfor rammene som defineres av forskrift om audiovisuelle produksjoner, samt Norsk Filminstitutts fordelingsmodell og retningslinjer i forbindelse med årlig tildeling av statsstøtte fra Kulturdepartementet.


Eiere

Filmkraft Rogaland ble stiftet den 15. juni 2006. Selskapet eies per nå av Rogaland fylkeskommune (50%), Stavanger kommune (25%), Haugesund kommune (5%) og Sandnes kommune (20%). Driften finansieres gjennom årlig tilskudd fra eierne.

Medlemskap

Filmkraft Rogaland er medlem i FilmReg, en organisasjon for regionale filmsenter og fond i Norge. Jan Hauge er administrasjonsleder i FilmReg.

Norsk kulturforum

Stavanger Næringsforening

Virke

Andre opplysninger

Organisasjonsnummer: 990 279 772

Navn/foretaksnavn: Filmkraft Rogaland AS

Daglig leder : Anne Lærdal

Forretnings- og besøksadresse: Olav Kyrres gate 5, 4307 Sandnes

Postadresse: Postboks 583 v/Sandnes kommune, 4302 Sandnes

Åpningstider: hverdager kl. 08.00-16.00

Telefon: +47 915 91 217 (Admin.leder Jan Hauge)

Epost: post (a) filmkraft.no

Stiftelsesdato: 15.06.2006

Vedtektsfestet formål

Selskapet skal bidra med økonomisk støtte til utvikling av film, spill og serier og videreutvikling av den audiovisuelle bransjen for å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland samt aktivitet som naturlig står i forbindelse med dette.

Styret i Filmkraft Rogaland AS

Mariann Bjørnelv

Styreleder. (Repr. Rogaland fylkeskommune)

T.B.A.

Stig Andersen

Styremedlem. (Bransjerepresentant)

Gunhild Oddsen

Styremedlem. (Bransjerepresentant)

Gaute Aadnesen

Styremedlem. (Bransjerepresentant)

Bilder av styret er tatt av Anne Lise Norheim.

http://www.annelisenorheim.no/

Vara: T.B.A. (bransjerepresenanter)
Vara: Lisbeth von Erpecom Vikse (Rogaland Fylkeskommune representant)
Vara: Bente Gudmestad (Stavanger Kommunes representant)