RETNINGSLINJER MOT SEKSUELL TRAKASSERING

HAR DU OPPLEVD KRITIKKVERDIGE FORHOLD I FILMBRANSJEN ELLER I KULTURLIVET?

På generelt grunnlag anbefaler vi deg å henvende deg til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for rådgivning knyttet til opplevelser og håndtering av trakassering og diskriminering. LDO gir personlig og uforpliktende veiledning på telefon 23 15 73 00 eller post@ldo.no

#settestrek er en kampanje i regi av LDO hvor arbeidsgivere kan finne mer informasjon rundt tema om hvordan imøtekomme evt varsler om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Arbeidsgivere kan lese mer om tema her.

Balansekunst har også et gratis lavterskeltilbud i form av en uforpliktende rådgivningstelefon til deg som har vært utsatt for, eller vitne til seksuell trakassering i kulturlivet, se mer informasjon om den her / tlf: 940 87 929

Filmkraft har nulltoleranse overfor seksuell trakassering. Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom, jf. likestillings- og diskrimineringslovens § 13, 3. ledd.