RETNINGSLINJER MOT SEKSUELL TRAKASSERING

HAR DU OPPLEVD KRITIKKVERDIGE FORHOLD I FILMBRANSJEN ELLER I KULTURLIVET?

På generelt grunnlag anbefaler vi deg å henvende deg til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for rådgivning knyttet til opplevelser og håndtering av trakassering og diskriminering. LDO gir personlig og uforpliktende veiledning på telefon 23 15 73 00 eller post@ldo.no

#settestrek er en kampanje i regi av LDO hvor arbeidsgivere kan finne mer informasjon rundt tema om hvordan imøtekomme evt varsler om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Filmkraft representant har også deltatt på kurset «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering» som handler om forebygging og håndtering av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Arbeidsgivere kan lese mer om tema her.

Balansekunst har også et gratis lavterskeltilbud i form av en uforpliktende rådgivningstelefon til deg som har vært utsatt for, eller vitne til seksuell trakassering i kulturlivet, se mer informasjon om den her / tlf: 940 87 929

Filmkraft Rogaland har nulltoleranse overfor seksuell trakassering. Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom, jf. likestillings- og diskrimineringslovens § 13, 3. ledd.

Filmkrafts retningslinjer mot seksuell trakassering:

• Filmkraft Rogaland skal være en organisasjon der seksuell trakassering ikke
skal forekomme. Som organisasjon har vi et ansvar for bade å forebygge og
hindre dette.
• Ansatte i Filmkraft Rogaland må ikke utsette noen for seksuell trakassering, og
har selv et ansvar for å påse at dette etterleves.
• Ansatte, styremedlemmer og/eller personer fra filmbransjen som blir seksuelt
trakassert på arrangement i regi av Filmkraft Rogaland skal ha en klar kanal
for varsling. Anne Lærdal i Filmkraft Rogaland er utnevnt som kontaktperson i
slike saker. Hun rapporterer direkte til styreleder, og ansatte som er
involvert i søknadsbehandling er slik ikke involvert i noe ledd av en varsling.
• Ansatte eller styremedlemmer som blir kontaktet om – eller får kjennskap til at
seksuell trakassering forekommer på sin egen arbeidsplass, skal følge rutinene
for varsling.
• Ansatte skal, om mulig, varsle sin overordnede. Hvis en ikke ønsker å varsle
overordnede kan varselet gis til styreleder.
• Hvis personer fra filmbransjen, eller andre som har vært på Filmkraft Rogaland
arrangement, har blitt utsatt for seksuell trakassering, så kan varsel sendes
til dedikert ansvarlig for dette i Filmkraft Rogalands organisasjon. Hvis en
ønsker å varsle til noen andre i organisasjonen, så står en fritt til det.