FILMKRAFT ROGALANDS PERSONVERNERKLÆRING

Filmkraft Rogalands personvernerklæring gjør rede for hvordan vi behandler personopplysninger når du benytter våre tjenester på filmkraft.no, regportal.no, mottar nyhetsbrev, invitasjoner og pressemeldinger, eller kontakter oss på e-post.

Personvernloven (Datatilsynet) skiller mellom personopplysninger og sensitive personopplysninger.

Filmkraft Rogaland behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. Opplysningene deles ikke med andre hvis det ikke foreligger samtykke, men de kan utleveres for bruk til statistisk formål, og vil da bli behandlet slik at de ikke kan knyttes til deg som person.

Filmkraft Rogaland er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi får eller henter selv.

Vi behandler personopplysninger slik at vi kan forvalte tilskuddsordninger i samsvar med Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner og Regelverk for tilskudd i Filmkraft Rogaland.

Dette omfatter blant annet:

• behandle søknader

• kreve tilbakebetaling av tilskudd

• bruke personopplysningene i forbindelse med lovpålagte oppgaver som budsjett,
regnskap, statistikk og rapportering til andre myndighetsorganer

• utlevere personopplysninger til andre offentlige myndigheter som har et
lovgrunnlag for innhenting, eks skatteetaten

• tilby korrekt og relevant informasjon om tilskuddsordningene

• analysere informasjon om bruken av filmkraft.no og filmsøk.no, slik at vi er i
stand til å tilby brukervennlige, raske og korrekte tjenester.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til andre enn de som har lovlig grunnlag, med mindre du har gitt fullmakt eller samtykke til det.

Filmkraft Rogaland er pålagt å følge offentlighetsloven. Alle har rett til innsyn i de dokumentene som skapes i kontakten mellom oss, søkere og publikum.
Det betyr imidlertid ikke at alle dokumenter er tilgjengelige uten forbehold.

Dokumenter som etter loven er underlagt taushetsplikt, vil være skjermet for andre enn de som behandler saken. Personopplysninger vil også sladdes eller unndras i henhold til offentlighetsloven når andre parter ber om innsyn i våre dokumenter.

Behandlingen av personopplysninger omfatter innsamling, registrering og organisering i forhold til formålet.Vi behandler også personopplysninger når vi sender ut nyhetsbrev, invitasjoner, og pressemeldinger.

Når du sender en søknad til Filmkraft Rogaland, ringer oss, sender en e-post eller er i kontakt med oss på annen måte, gir du fra deg personopplysninger. Dette er frivillig, men vi trenger disse opplysningene for å kunne behandle henvendelsen din. Vi oppfordrer til ikke å bruke e-post til saker som inneholder sensitive opplysninger.

Personopplysningene dine kan bli utlevert til andre offentlige etater som har lovlig grunnlag for å bruke opplysningene i sin saksbehandling. Dette gjelder blant annet Statens innkrevingssentral og skatteetaten.