NYTT STYREMEDLEM

Gunhild Oddsen er valgt som ny bransjerepresentant for perioden 2022 - 2024

Gunhild Oddsen er valgt inn som ny bransjerepresentant i Filmkrafts styre. Gunhild Oddsen er Team-leder i SCREEN Story Film og Tv AS, og eier av GO Film AS. Hun er fra Sandnes og har god kjennskap til filmmiljøet i regionen og har selv produsert kortfilmer og dokumentarer. Hennes siste produksjon med GO Film er Kodenavn Nagasaki med regi av Fredrik Hana. Hun har filmfotoutdannelse fra New Zealand.

Ikke på valg:

Styreleder: Mariann Bjørnelv (Rogaland Fylkeskommune)

Styremedlem: Cille Ihle (Stavanger Kommune)

Vara: Lisbeth von Erpecom Vikse (Rogaland Fylkeskommune representant)

Vara: Bente Gudmestad (Stavanger Kommunes representant)

Nyvalgte medlemmer, 2 på :

Styremedlem: Gaute Aadnesen (bransjerepresentant) gjenvalgt og har sittet 2 år.

Styremedlem /nestleder: Stig Andersen (bransjerepresentant) blir sittende og har vært fast styremedlem i 4 år og 2 år vara før det.