Filmkraft søker daglig leder

Filmkraft Rogaland AS skal bidra til å utvikle den regionale filmbransjen og være et senter for filmsatsingen i Rogaland. Det overordnede målet er å fremme audiovisuelle produksjoner og den regionale filmbransjen, samt bidra til å oppfylle gjeldende politiske mål på det audiovisuelle området. Gjennom sine 4,5 årsverk driver selskapet med bransjerådgivning og -tiltak, og forvalter midler til

• utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og dataspill, samt tidlig manusutvikling lang fiksjon
• målrettet talentutvikling og kompetanseutviklende tiltak for unge filmskapere og den etablerte filmbransjen
• filmkulturelle tiltak

Om stillingen

Vi tilbyr en spennende lederstilling i et dynamisk miljø, med varierte og interessante arbeidsoppgaver. Vi søker en engasjert og erfaren leder som kan videreføre, utvikle og gjennomføre Filmkraft Rogalands strategiske mål og tiltaksplaner. Daglig leder må opparbeide god kontakt med det regionale produksjonsmiljøet og være godt orientert om utviklingen i den regionale, nasjonale og internasjonale audiovisuelle bransjen. Vedkommende skal sammen med styret og øvrige ansatte sette retning og jobbe strategisk for å videreutvikle filmaktiviteten i regionen, og samarbeide med øvrige regionale og nasjonale aktører innenfor virkemiddelapparatet. Daglig leder rapporterer til styret.

Vi søker

Vi søker etter en tydelig leder og frontfigur, med høy grad av synlighet gjennom tilstedeværelse både for selskapet, filmbransjen og kultursektoren. Det vil bli lagt stor vekt på integritet, etterlevelse og evne til nytenkning og inspirasjon. Vi ser derfor særlig etter kandidater med
• relevant erfaring innenfor ledelse, personal, økonomi og administrasjon
• høyere utdannelse
• god rolleforståelse
• sterk på strategisk tenkning
• solid kjennskap til offentlig forvaltning og kulturpolitikk
• kompetanse innenfor god selskaps- og eierstyring
• gode datakunnskaper
• god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
• kjennskap til filmproduksjon

Betingelser

Stillingen er et 5+5 års åremål med mulighet for forlengelse. Lønnsbetingelser etter avtale.
Arbeidssted er i Stavanger og søker må være bosatt i området.

Søknadsfrist 1. april 2020. Søknad med CV sendes på mail til: styret@filmkraft.no

 

Spørsmål vedr utlysningen kan rettes til styreleder Mariann Bjørnelv (mariannbjornelv@gmail.com, tel 909 61 092)