MESTERKLASSE KARAKTERUTVIKLING

30. mai holdt FIlmkrafts fiksjonskonsulent Linda May Kallestein mesterklasse i karakterutvikling. Åtte manusforfattere fikk et innblikk i temaet: hvordan fylle karakterer med karakter?

Karakter er i vid betydning det samme som personlighet. I snevrere betydning er det personens individuelle og typiske væremåte, spesielt de sider ved personligheten som reflekterer motiver og deres utforming (karakter, i motsetning til intelligens og temperament).
-Store norske leksikon

Det er ikke uvanlig at en film eller drama serie omtales som «karakterdrevet» eller «plottdrevet», men karakter driver plott og plott driver karakter.

Det finnes mange gode strukturmodeller som kan sikre fremdrift i plottet (som f.eks. The Hero’s Journey eller Frank Daniels sine 8 sekvenser), men uten klare og definerte karakterer kan fortellinger fort bli kjedelige. Gode fortellinger krever karakterer som publikumet fascineres av.

En vanlig utfordring er å skape et karaktergalleri hvor karakterene:

  • ikke bare er kloninger av hverandre
  • ikke snakker likt
  • i stor grad har samme personlighet – eller ingen overhodet
  • tvinges til å tilpasse seg plottet på en uorganisk måte

En annen utfordring er å unngå at:

  • protagonister er rendyrkete sympatiske helter
  • antagonister er rendyrkete usympatiske skurker

Hovedfokuset i mesterklassen var ennegrammet som verktøy til å skape fascinerende (og forhåpentligvis uforglemmelige) karakterer. Og med det, bedre fortellinger.