VIKTIG INFO TIL VÅRE FILMARBEIDERE – OPPDATERES JEVNLIG

Vi endrer planer på grunn av koronasituasjonen og følger anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter for å forebygge og begrense smitte. På samme tid er det viktig for oss og melde at vi ikke lukker ned filmsenterets drift i denne utfordrende tiden vi nå er inne i. Vi er på Filmkraft kontoret på dagtid mellom kl.08-16 frem til vi stenger kontoret i juli. Og det går an å stikke innom, vi tar foholdsregler, men har rigget oss slik at det er mulig å komme på møter om det er behov for det.

Vi ønsker og opprettholde det gode samarbeidet vi har med dere i bransjen vår og kommer tilbake fortløpende med konkrete tiltak. Vi minner med det samme om at vi holder på alle våre ordinære søknadsordninger og frister.

SISTE NYTT/DATOER OG MERKE SEG:

 • FRIST ANMODNINGER: Frist for Anmodninger om rate for utbetaling før sommerferien var fredag 19. juni!
 • SOMMERSTENGT i juli: Filmkraft stenger kontorene i juli måned og administrasjonen er tilbake på kontoret 3. august.
 • AVLYST SOMMERFEST: Vi på filmsenteret syns det er veldig synd at vi måtte avlyse årets sommerfest grunnet koronasituasjonen. Vi har nå fått tilbakemeldinger ang dette fra bransjeaktører som lurer på om ikke vi kan arrangere samling likevel nå som arrangementer er noe mer åpnet opp. Dette gjelder for offentlige arrangementer på inntil 50 personer, og vår bransje består av flere enn dette når vi samler både de på vei inn i bransjen og de profesjonelle aktørene våre. Vi ønsker ikke å måtte utelate noen og har derfor besluttet og heller satse på en større sosial samling mot høsten når situasjonen forhåpentligvis er litt mer stabil og samfunnet er ytterligere åpnet opp. Vi satser på en kjekk høsttakkefest sammen istedet!
 • FILM ROOKIES er flyttet til høsten 2020 med finalevisning av ferdige filmer under TALENTTIMEN i desember.
 • FILMVERKSTED har planlagt innspilling med koronahensyn i august av kortfilmen «NESTE DØR» av Sander Lid Fiskå (18 år) under mentorveiledning og produksjon av VINTERFILM AS.
 • SØKNADSRUNDE 3 på Filmkraft: Neste søknadsfrist for prosjekter over kr 100 000 er 12. august med påfølgende styremøte 23. september. Det er forventet at søknader som kommer inn etter 22 april har tatt med kostnader i forbindelse med smittevern i kalkylen.

 

ENDRINGER I FILMKRAFTS PLANER:

 • MARS: Vi valgte å utsette BESTE PRAKSIS – Eierskap & juss er flyttet til 27. august!
 • APRIL: ROGALERRET 22. april på FOLKEN – Avlyst
  ROGALERRET PÅ TURNE 23. april på Bedehuset Bar&Bazaar – Avlyst
 • JUNI:  ROGALERRET 3. juni på FOLKEN – Avlyst.  TALENTTIMEN er flyttet til 9. desember. Sommerfest dessverre avlyst.

       Vi kommer tilbake til hvilke andre tiltak dette påvirker.

 

FILMKRAFTS TILTAK OG TIPS I TIDEN VI ER INNE I:

 • Tips vedr festivalpåmelding: Vår søknadsordning angående festivalpåmelding kan også også kan brukes til digitale festivaler i denne tiden hvor flere og flere festivaler går over til digitale versjoner. Et annet tips i denne vanskelige situasjonen kan være å benytte anledningen til å styrke kompetansen via nettbaserte løsninger. Fagarbeidere kan søke støtte til kompetansehevende tiltak for faglig utvikling som for eksempel nettbaserte workshops. Les mer på våre sider for SØKNAD på hjemmesidene våre og i vårt regelverk om dette.
 • KRAFTstipend ble opprettet for våre bransjeaktører, dette tiltaket hadde søknadsfrist 1. april – se listen over hvem som mottok dette
 • Filmkrafts COVID-19 STØTTE: merk Filmkrafts COVID19-støtte stenges. Filmkrafts støtte til ekstraordinære kostnader knyttet til Covid19-situasjonen var i utgangspunkt basert på de samme kriteriene som NFI hadde for sin Produksjon2-støtte (Covid19), men hvor Filmkraft likevel kunne utøve skjønn.Ettersom NFI sin produksjon2-støtte hadde søknadsfrist 4. juni, har Filmkraft brukt tiden etter 4. juni til å utøve skjønn, og likevel vurdert Covid19-søknader. Vi stenger imidlertid nå denne ordningen. Produksjoner som heretter ønsker økte Filmkraft-bevilgninger på grunn av uforutsette kostnader, må derfor sende ordinære søknader, og vil bli vurdert på ordinær måte.
 • SPØRREUNDERSØKELSE – Hvordan påvirker koronasituasjonen den regionale film- og spillbransjen?: Filmkraft oppfordret bransjen til å svare på spørreundersøkelse innen midnatt 6. mai 2020. De regionale sentrene har gått sammen om å undersøke konsekvensene for bransjen. Vi håper dere vil bidra til å få samlet inn informasjon om de store linjene i praktiske og økonomiske konsekvenser – av det dere kan stipulere noe om pr. i dag og innenfor de nærmeste månedene. Med dette ønsker vi å få best mulig oversikt over situasjonen, til bruk i de enkelte sentrenes arbeid, samt i arbeid inn mot sentrale myndigheter gjennom samarbeidet i FilmReg. Resultatene for den nasjonale undersøkelsen finner dere her. Tallene brukes nå av FilmReg i arbeidet for å hente inn mer midler til feltet.

 

 

VIKTIG INFORMASJON FRA NOEN AV DEM VI SAMARBEIDER MED:

Filmforbundet – Oppdatering om koronaviruset og arbeidsrettslige spørsmål

NFI – Aktuelt fra Norsk Filminstitutt

ROGALAND FYLKESKOMMUNE – krever ikke tilbake kulturtilksudd. Søknadsfristen for allment kulturarbeid varr onsdag 15. april. Ordningen er primært rettet mot hele kunstfeltet i Rogaland. Lenke til mer informasjon og søknadsskjema

Stavanger Kommune – informasjon om situasjonen, tiltak og tilbud om gratis kurs for bedrifter i etableringsfasen

NYE TILTAK FOR Å HJELPE KULTURLIVET VÅRT OG DEG SOM DRIVER SELSKAP:

Det kommer nå flere alternativer til hvordan aktører fra kulturlivet kan hente inn inntekt og fortsette den viktige jobben dere gjør. Filmkraft vil her dele alt det vi kommer over av tiltak som er viktige for dere i filmbransjen.  

 • KRISEPAKKE FRA STORTINGET: Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få sykepenger fra dag tre og de skal få en midlertidig inntektssikring, tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter (begrenset til 6G). les mer på www.nav.no
 • FRITT ORD ØKER MED 40 MILLIONER EKSTRA TIL PROSJEKTER: Neste frist for å søke støtte til prosjekter direkte relatert til koronakrisen er 30.4. kl 15. For alle andre prosjekter gjelder Fritt Ords vanlige frister for resten av 2020. Se frittord.no/soknader.
 • NORSK FILMINSTITUTT:  NFI lyser ut ekstra midler til utvikling. De ber bransjen ikke glemme at NFI allerede kan gi tilskudd til lansering på transaksjonsbaserte digitale plattformer i Norge. NFI åpner nå også opp for å gi tilskudd til lansering på digitale markeder og festivaler i utlandet, der disse opprettes som et alternativ til avlyste festivaler og markeder. Fredag 3 april kom denne meldingen: Norsk filminstitutt innfører nye tiltak for å hjelpe norsk filmbransje i en svært krevende tid. Det vil nå bli mulig å søke tilskudd til en andre fase av produksjon og lansering av filmer som rammes direkte av koronakrisen.
 • REGJERINGEN: opplyser her om tiltak for kulturlivet
 • REGNSKAP NORGE – TIPS TIL DEG SOM DRIVER VIRKSOMHET: Koronaviruset har ført til mange utfordringer for norsk næringsliv. For deg som driver virksomhet har situasjonen store konsekvenser. På Regnskap Norge som kan være til hjelp i denne utfordrende tiden.
 • NAV kom i påsken med NY KOMPENSASJONSORDNNG: for selvstendig næringsdrivende, les mer her
 • BRANSJENS RETNINGSLINJER OM KORONAVENNLIGE INNSPILLINGER: I Rushprint skrives det om hvordan bransjen selv har utarbeidet retningslinjer for koronavennlige filmproduksjoner, les mer her
 • NFI holder 30. april kl.10-11.30: digitalt INFORMASJONS- OG HØRINGSMØTE OM NFIs KORONATILTAK
 • UTLYSNING PROSJEKTMIDLER TIL NYE DIGITALE OG TVERRFAGLIGE SAMARBEID: Stavanger kommune og Filmkraft lyser ut prosjektmidler til nye samarbeid mellom profesjonelle aktører fra ulike bransjer for digital formidling av kunst og kultur. Utlysningen er ett av flere tiltak for å håndtere unntakstilstanden kunst- og kulturlivet opplever på grunn av korona-pandemien. Totalt budsjett er kr 300 000 for inntil to søkere. Søknadsfrist: 5. mai 2020. Les mer her om de to prosjektene som ble trukket ut til å motta støtte.
 • KULTURRÅDET: har nettside med informasjon rundt koronasituasjonen og støtteordninger i den forbindelse.
 • ENDRINGER I STATSBUDSJETTET: EKSTRA 85 MILLIONER FRA REGJERINGEN les mer
 • NFI: Nå kan filmproduksjoner som er utsatt grunnet koronasituasjonen søke NFI om Produksjonstilskudd 2.  
 • GRATIS Webinar 27. mai (1 time): Avtaler og rettigheter i kreative næringer: Patentstyret, i samarbeid med Lisa Digernes fra Bull & Co og Filminvest, inviterer alle film- og spillprodusenter til et gratis webinar. Meld deg på her
 • WEBINAR OM SMITTEVERN PÅ FILMSETT med Bransjerådet og NRK:Kurset går over to økter onsdag 3. juni: Les mer her
 • 18. mai: NFI annonserte ordning med søknadsfrist 4. juni for PRODUKSJONSTILSKUDD 2. 

Vi oppdaterer denne siden jevnlig for å forsøke å gi våre filmarbeidere best mulig og aktuell informasjon i denne utfordrende tiden vi er inne i. Kom gjerne med tips til oss dersom du kommer over noe som vil være viktig info for flere (send en mail til anne@filmkraft.no).

Følg med på det som skjer via våre nettsider og facebook!

 

Med beste hilsen fra
Filmkrafts administrasjon