VIKTIG INFO TIL VÅRE FILMARBEIDERE – OPPDATERES JEVNLIG

Vi endrer planer på grunn av koronasituasjonen og følger anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter for å forebygge og begrense smitte. På samme tid er det viktig for oss og melde at vi ikke lukker ned filmsenterets drift i denne utfordrende tiden vi nå er inne i.

SISTE NYTT:

 

26. mai: Bransjerådet og Nrk inviterer til Webinar 3. juni om smittevern på opptak!

18. mai: NFI annonserer ordning for PRODUKSJONSTILSKUDD 2. 

14. mai: Dagens gladnyhet for filmbransjen fra revidert nasjonalbudsjett: 85 millioner ekstra gjør at produksjoner som er stoppet og på grunn av korona får krisehjelp, samtidig som nye produksjoner kan planlegges. – Nå skal vi posisjonere norsk film og planlegge fremtiden, sier Norsk filminstitutts-direktør Kjersti Mo.

14. mai: Filmkraft inviterer til nytt BESTE PRAKSIS om produsentrollen – vi ser frem til å komme i gang igjen med kompetansehevende tiltak og til å fortsette arbeidet for å styrke produsentleddet i regionen vår!

 

ENDRINGER I PLANER FOR MARS: Vi valgte å utsette BESTE PRAKSIS – Eierskap & juss den 25. mars på ubestemt tid.

ENDRINGER I PLANER FOR APRIL: ROGALERRET 22. april på FOLKEN – Avlyst
ROGALERRET PÅ TURNE 23. april på Bedehuset Bar&Bazaar – Avlyst

ENDRINGER I PLANER FOR JUNI:  ROGALERRET 3. juni på FOLKEN – Avlyst.
TALENTTIMEN er flyttet til 9. desember. Og det blir nok dessverre heller ingen sommeravslutning for bransjen i år grunnet reglene om begrenset antall i grupper som møtes. Vi lover å invitere til samling igjen så snart det er lov å samles i større grupper igjen!

FILM ROOKIES er flyttet til høsten 2020 med finalevisning av ferdige filmer under TALENTTIMEN i desember.

Vi kommer tilbake til hvilke andre tiltak dette påvirker.

 

FILMKRAFT ADMINISTRASJONEN TAR IKKE PAUSE

Vi er alle tilbake på Filmkraft kontoret på dagtid mellom kl.08-16. Og det går an å stikke innom, vi tar foholdsregler, men har rigget oss slik at det er mulig å komme på møter om det er behov for det.

Vi ønsker og opprettholde det gode samarbeidet vi har med dere i bransjen vår og kommer tilbake fortløpende med konkrete tiltak. Vi minner med det samme om at vi holder på alle våre ordinære søknadsordninger og frister.

Tips: Vår søknadsordning angående festivalpåmelding kan også også kan brukes til digitale festivaler i denne tiden hvor flere og flere festivaler går over til digitale versjoner. Et annet tips i denne vanskelige situasjonen kan være å benytte anledningen til å styrke kompetansen via nettbaserte løsninger. Fagarbeidere kan søke støtte til kompetansehevende tiltak for faglig utvikling som for eksempel nettbaserte workshops. Les mer på våre sider for SØKNAD på hjemmesidene våre og i vårt regelverk om dette.

 

Filmkraft opprettet KRAFTstipend for våre bransjeaktører , dette tiltaket hadde søknadsfrist 1. april – se listen over hvem som mottok dette

 

Filmkraft lyser ut COVID-19 STØTTE: Ekstraordinære kostnader knyttet til Covid-19 situasjonen

De produksjonene som allerede har mottatt støtte både fra NFI og Filmkraft blir ivaretatt av NFIs ordninger for produksjon 2. Produksjoner som ikke kvalifiserer til å hente ut ekstra COVID-19 produksjonsmidler hos NFI, som er regionalt forankret, vil kunne søke fra filmsenterets egen COVID-19 pott. Dette gjelder ikke prosjekter som skulle vært ferdigstilt per 15. mars 2020.

Filmkraft vil i hovedsak forholde seg til samme kriterier som NFI vil bruke, men vil utøve skjønn i saksbehandlingen. Filmsenterets ordning for COVID-19 som nå trer i kraft vil i all hovedsak kreve en oppdatert kalkyle og finansieringsplan samt en forklaring hvor ekstrakostnadene spesifiseres. Midlene skal øremerkes og må kunne identifiseres i sluttregnskapet. Filmkraft oppfordrer søkere til å være moderate i sine vurderinger.

Midlene til dette formålet vil tas fra tilbakekalte ubenyttede bevilgninger. Løpende søknadsfrist via vårt ordinære søknadssystem ved oppdatering av allerede eksisterende produksjonssøknader. Merk ´COVID-19` i kommentarfeltet.

 

Filmkraft ønsker å høre fra bransjen: Filmkraft ønsker å høre fra bransjen. Har du som filmarbeider i vår region noe du ønsker å ta opp med oss, snakke om, foreslå eller tenker du på andre ting som påvirker ditt virke i denne utfordrende tiden? Ta gjerne kontakt med vår bransjerådgiver Marie Fuglestein Lægreid på mail: marie@filmkraft.no for å avtale nærmere telefonmøte.

 

SPØRREUNDERSØKELSE – Hvordan påvirker koronasituasjonen den regionale film- og spillbransjen?: Filmkraft oppfordret bransjen til å svare på spørreundersøkelse innen midnatt 6. mai 2020. De regionale sentrene har gått sammen om å undersøke konsekvensene for bransjen. Vi håper dere vil bidra til å få samlet inn informasjon om de store linjene i praktiske og økonomiske konsekvenser – av det dere kan stipulere noe om pr. i dag og innenfor de nærmeste månedene. Med dette ønsker vi å få best mulig oversikt over situasjonen, til bruk i de enkelte sentrenes arbeid, samt i arbeid inn mot sentrale myndigheter gjennom samarbeidet i FilmReg. Resultatene for den nasjonale undersøkelsen finner dere her. Tallene brukes nå av FilmReg i arbeidet for å hente inn mer midler til feltet.

 

VIKTIG INFORMASJON FRA NOEN AV DEM VI SAMARBEIDER MED:

Filmforbundet – Oppdatering om koronaviruset og arbeidsrettslige spørsmål

NFI – Aktuelt fra Norsk Filminstitutt

ROGALAND FYLKESKOMMUNE – krever ikke tilbake kulturtilksudd. Søknadsfristen for allment kulturarbeid er onsdag 15. april.Ordningen er primært rettet mot hele kunstfeltet i Rogaland. Lenke til mer informasjon og søknadsskjema

Stavanger Kommune – informasjon om situasjonen, tiltak og tilbud om gratis kurs for bedrifter i etableringsfasen

Vedr. SØKNADSRUNDE 2 på Filmkraft med frist 21. april: Filmkraft vil i denne runden behandle søknader som vanlig og for alle formater. Filmkraft styremøte avholdes 3. juni som planlagt.

SØKNADSRUNDE 3 på Filmkraft: Neste søknadsfrist for prosjekter over kr 100 000 er 12. august med påfølgende styremøte 23. september.

NYE TILTAK FOR Å HJELPE KULTURLIVET VÅRT OG DEG SOM DRIVER SELSKAP:

Det kommer nå flere alternativer til hvordan aktører fra kulturlivet kan hente inn inntekt og fortsette den viktige jobben dere gjør. Filmkraft vil her dele alt det vi kommer over av tiltak som er viktige for dere i filmbransjen.  

 • KRISEPAKKE FRA STORTINGET: Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få sykepenger fra dag tre og de skal få en midlertidig inntektssikring, tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter (begrenset til 6G). les mer på www.nav.no
 • FRITT ORD ØKER MED 40 MILLIONER EKSTRA TIL PROSJEKTER: Neste frist for å søke støtte til prosjekter direkte relatert til koronakrisen er 30.4. kl 15. For alle andre prosjekter gjelder Fritt Ords vanlige frister for resten av 2020. Se frittord.no/soknader.
 • NORSK FILMINSTITUTT:  NFI lyser ut ekstra midler til utvikling. De ber bransjen ikke glemme at NFI allerede kan gi tilskudd til lansering på transaksjonsbaserte digitale plattformer i Norge. NFI åpner nå også opp for å gi tilskudd til lansering på digitale markeder og festivaler i utlandet, der disse opprettes som et alternativ til avlyste festivaler og markeder. Fredag 3 april kom denne meldingen: Norsk filminstitutt innfører nye tiltak for å hjelpe norsk filmbransje i en svært krevende tid. Det vil nå bli mulig å søke tilskudd til en andre fase av produksjon og lansering av filmer som rammes direkte av koronakrisen.
 • REGJERINGEN: opplyser her om tiltak for kulturlivet
 • REGNSKAP NORGE – TIPS TIL DEG SOM DRIVER VIRKSOMHET: Koronaviruset har ført til mange utfordringer for norsk næringsliv. For deg som driver virksomhet har situasjonen store konsekvenser. På Regnskap Norge som kan være til hjelp i denne utfordrende tiden.
 • NAV kom i påsken med NY KOMPENSASJONSORDNNG: for selvstendig næringsdrivende, les mer her
 • BRANSJENS RETNINGSLINJER OM KORONAVENNLIGE INNSPILLINGER: I Rushprint skrives det om hvordan bransjen selv har utarbeidet retningslinjer for koronavennlige filmproduksjoner, les mer her
 • NFI holder 30. april kl.10-11.30: digitalt INFORMASJONS- OG HØRINGSMØTE OM NFIs KORONATILTAK
 • UTLYSNING PROSJEKTMIDLER TIL NYE DIGITALE OG TVERRFAGLIGE SAMARBEID: Stavanger kommune og Filmkraft lyser ut prosjektmidler til nye samarbeid mellom profesjonelle aktører fra ulike bransjer for digital formidling av kunst og kultur. Utlysningen er ett av flere tiltak for å håndtere unntakstilstanden kunst- og kulturlivet opplever på grunn av korona-pandemien. Totalt budsjett er kr 300 000 for inntil to søkere. Søknadsfrist: 5. mai 2020. Les mer her om de to prosjektene som ble trukket ut til å motta støtte.
 • KULTURRÅDET: har nettside med informasjon rundt koronasituasjonen og støtteordninger i den forbindelse.
 • ENDRINGER I STATSBUDSJETTET: EKSTRA 85 MILLIONER FRA REGJERINGEN les mer
 • NFI: Nå kan filmproduksjoner som er utsatt grunnet koronasituasjonen søke NFI om Produksjonstilskudd 2.
 • GRATIS Webinar 27. mai (1 time): Avtaler og rettigheter i kreative næringer: Patentstyret, i samarbeid med Lisa Digernes fra Bull & Co og Filminvest, inviterer alle film- og spillprodusenter til et gratis webinar. Meld deg på her
 • WEBINAR OM SMITTEVERN PÅ FILMSETT med Bransjerådet og NRK:Kurset går over to økter onsdag 3. juni:
  • Økt 1 : kl.09.00-11.00
  • Økt 2: kl. 13.00-15.00

  kun kr 250 for å melde seg på! Les mer her

Vi oppdaterer denne siden jevnlig for å forsøke å gi våre filmarbeidere best mulig og aktuell informasjon i denne utfordrende tiden vi er inne i. Kom gjerne med tips til oss dersom du kommer over noe som vil være viktig info for flere (send en mail til anne@filmkraft.no).

Følg med på det som skjer via våre nettsider og facebook!

 

Med beste hilsen fra
Filmkrafts administrasjon