VIKTIG INFO TIL VÅRE FILMARBEIDERE – OPPDATERES JEVNLIG

Vi endrer planer på grunn av koronasituasjonen og følger anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter for å forebygge og begrense smitte. På samme tid er det viktig for oss og melde at vi ikke lukker ned filmsenterets drift i denne utfordrende tiden vi nå er inne i.

 

ENDRINGER I PLANER FOR MARS: Vi  valgte å utsette BESTE PRAKSIS – Eierskap & juss den 25. mars på ubestemt tid.

Vi gjør nye risikovurderinger jevnlig og avlyser IKKE gjennomføringen av disse tiltakene. Vi utsetter kun og håper å finne alternative datoer etterhvert som situasjonen har bedret seg.

ENDRINGER I PLANER FOR APRIL:
ROGALERRET 22. april på FOLKEN – Avlyst
ROGALERRET PÅ TURNE 23. april på Bedehuset Bar&Bazaar – Avlyst

ENDRINGER I PLANER FOR JUNI: TALENTTIMEN er flyttet til 9. desember.

FILM ROOKIES er flyttet til høsten 2020 med finalevisning av ferdige filmer under TALENTTIMEN i desember.

Vi kommer tilbake til hvilke andre tiltak dette påvirker.

 

FILMKRAFT ADMINISTRASJONEN TAR IKKE PAUSE

Selv om det er stille på kontoret vårt på Filmkraft for tiden, prøver vi å være på plass. Og hvis vi har hjemmekontor, strekker vi oss langt for å være like tilgjengelige som før. Vi har mange henvendelser for tiden, og flere av oss er hjemme og kombinerer hjemmekontor med barnepass, så vi anbefaler at møter (også telefonsamtaler) med oss alle avtales på forhånd. Merk at Filmkraft kommer til å ha påskestengt på kontoret og vi tar ferie, men vi sjekker mail og følger opp det som haster!

Vi ønsker og opprettholde det gode samarbeidet vi har med dere i bransjen vår og kommer tilbake fortløpende med konkrete tiltak. Vi minner med det samme om at vi holder på alle våre ordinære søknadsordninger og frister.

Tips: Vår søknadsordning angående festivalpåmelding kan også også kan brukes til digitale festivaler i denne tiden hvor flere og flere festivaler går over til digitale versjoner. Et annet tips i denne vanskelige situasjonen kan være å benytte anledningen til å styrke kompetansen via nettbaserte løsninger. Fagarbeidere kan søke støtte til kompetansehevende tiltak for faglig utvikling som for eksempel nettbaserte workshops. Les mer på våre sider for SØKNAD på hjemmesidene våre og i vårt regelverk om dette.

Unge på vei inn i filmbransjen som har behov for å bygge CV kan også fortsatt søke Filmkraft Start-Stipend.

Filmkraft har opprettet KRAFTstipend for våre bransjeaktører med ENK/AS, dette tiltaket har søknadsfrist 1. april – les mer her på våre hjemmesider om dette.

FILMKRAFT VIL HØRE FRA DEG
Filmkraft ønsker å høre fra bransjen. Har du som filmarbeider i vår region noe du ønsker å ta opp med oss, snakke om, foreslå eller tenker du på andre ting som påvirker ditt virke i denne utfordrende tiden? Ta gjerne kontakt med vår bransjerådgiver Marie Fuglestein Lægreid på mail: marie@filmkraft.no for å avtale nærmere telefonmøte.

TIPS TIL DEG SOM DRIVER VIRKSOMHET Koronaviruset har ført til mange utfordringer for norsk næringsliv. For deg som driver virksomhet har situasjonen store konsekvenser. På Regnskap Norge som kan være til hjelp i denne utfordrende tiden.

Viktig informasjon fra noen av våre samarbeidsaktører:

Filmforbundet – Oppdatering om koronaviruset og arbeidsrettslige spørsmål

NFI – Aktuelt fra Norsk Filminstitutt

ROGALAND FYLKESKOMMUNE – krever ikke tilbake kulturtilksudd. Søknadsfristen for allment kulturarbeid er onsdag 15. april.Ordningen er primært rettet mot hele kunstfeltet i Rogaland. Lenke til mer informasjon og søknadsskjema

Stavanger Kommune – informasjon om situasjonen, tiltak og tilbud om gratis kurs for bedrifter i etableringsfasen

Vedr. søknadsrunde 2 på Filmkraft med frist 21. april

Filmkraft vil i denne runden behandle søknader som vanlig og for alle formater. Vi tror allikevel det er hensiktsmessig at søkerne vurderer søknader der man har mest mulig «raskt arbeidende penger», d.v.s. realiserbar utvikling til dokumentarer, manusutvikling og produksjonssøknader for relativt enkle og gjennomførbare prosjekter. I denne vanskelige tiden kan Filmkraft hjelpe aller mest med tilskudd til prosjekter, og vi vil gjøre alt vi kan for at midler til utvikling og produksjoner kommer ut så raskt som mulig til søker. Vi vil holde bransjen løpende orientert om evt. endringer i våre rutiner.

NYE TILTAK FOR Å HJELPE KULTURLIVET VÅRT :

Det kommer nå flere alternativer til hvordan aktører fra kulturlivet kan hente inn inntekt og fortsette den viktige jobben vi gjør. Filmkraft vil her dele alt det vi kommer over av tiltak som er viktige tiltak rettet mot dere i filmbransjen.  

KRISEPAKKE FRA STORTINGET
Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få sykepenger fra dag tre og de skal få en midlertidig inntektssikring, tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter (begrenset til 6G). les mer på www.nav.no

FRITT ORD ØKER MED 40 MILLIONER EKSTRA TIL PROSJEKTER: Stiftelsen Fritt Ord ønsker derfor å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet.  Utlysningen er åpen. Søknader kan for eksempel dreie seg om: – Digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner m m. – Prosjektstøtte til spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper innen Fritt Ords områder. – Andre typer prosjekter og initiativer med spesiell relevans for formidlingssituasjonen utover i 2020.

Tiltakene i utlysningen gjelder alle Fritt Ords ordinære områder, som sakprosa, journalistikk, kritikk, dokumentarfoto, dokumentarfilm, fri scenekunst, foredrag og samfunnsdebatter. Første søknadsfrist for ekstrautlysningen er 31.3.

NORSK FILMINSTITUTT  NFI lyser ut ekstra midler til utvikling. De ber bransjen ikke glemme at NFI allerede kan gi tilskudd til lansering på transaksjonsbaserte digitale plattformer i Norge. NFI åpner nå også opp for å gi tilskudd til lansering på digitale markeder og festivaler i utlandet, der disse opprettes som et alternativ til avlyste festivaler og markeder.

REGJERINGEN opplyser her om tiltak for kulturlivet

Vi oppdaterer denne siden jevnlig for å forsøke å gi våre filmarbeidere best mulig og aktuell informasjon i denne utfordrende tiden vi er inne i. Kom gjerne med tips til oss dersom du kommer over noe som vil være viktig info for flere (send en mail til anne@filmkraft.no).

Følg med på det som skjer via våre nettsider og facebook!

 

Med beste hilsen fra
Filmkrafts administrasjon