VIKTIG INFO TIL VÅRE FILMARBEIDERE – OPPDATERT

Koronasituasjonen påvirker våre regionale filmarbeideres hverdag. Filmkraft følger anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter for å forebygge og begrense smitte. På samme tid er det viktig for oss og melde at vi ikke ønsker å legge ned vår aktivitet og at vi ønsker å tilby kompetansehevende tiltak for bransjen vår i denne utfordrende tiden vi nå er inne i. Vi er på Filmkraft kontoret på dagtid mellom kl.08-16  og det går an å stikke innom, vi tar foholdsregler, og har rigget oss slik at det er mulig å komme på møter om det er behov for det. I tillegg har vi valgt å tilpasse oss situasjonen og inviterer til en del mindre workshops og har allerede i høst arrangert BEST PRAKSIS for produsenter fra vår regionale filmbransje. Ekstramidlene fra KUD, som viste seg å bli 1,2 mill, har ingen spesielle betingelser knyttet til seg. De blir derfor ikke utlyst særskilt, men håndtert som en utvidelse av samlet ramme i 2020 og 2021 for å være et ekstra tilskudd i potten når vi skal imøtekomme bransjens søknader og prosjekter.

 

Vi ønsker og opprettholde det gode samarbeidet vi har med dere i bransjen vår og kommer tilbake fortløpende med konkrete tiltak. Vi minner med det samme om at vi holder på alle våre ordinære søknadsordninger og frister.

SISTE NYTT/DATOER OG MERKE SEG:

 • Rogalerret 2. desember
 • FILM ROOKIES er i gang med opptak helgen 7. – 8. november og finalevisning av ferdige filmer under TALENTTIMEN i desember.
 • TALENTTIMEN er satt til 9. desember.
 • SØKNADSRUNDE 1 2021 på Filmkraft: Neste søknadsfrist for prosjekter over kr 100 000 er 3. februar med påfølgende styremøte 17. mars. Det er forventet at søknader som kommer inn nå har tatt med kostnader i forbindelse med smittevern i kalkylen.

 

FILMKRAFTS TILTAK OG TIPS I TIDEN VI ER INNE I:

 • Tips vedr festivalpåmelding: Vår søknadsordning angående festivalpåmelding kan også kan brukes til digitale festivaler i denne tiden hvor flere og flere festivaler går over til digitale versjoner. Et annet tips i denne vanskelige situasjonen kan være å benytte anledningen til å styrke kompetansen via nettbaserte løsninger. Fagarbeidere kan søke støtte til kompetansehevende tiltak for faglig utvikling som for eksempel nettbaserte workshops. Les mer på våre sider for SØKNAD på hjemmesidene våre og i vårt regelverk om dette.
 • Filmkrafts COVID-19 STØTTE: merk Filmkrafts særskilte COVID19-støtte er stengt. Produksjoner som heretter ønsker økte Filmkraft-bevilgninger på grunn av uforutsette kostnader som inkluderer COVID-19 forholdsregler skal implementere tiltak i ordinære søknader, og den totale søknaden vil bli vurdert på ordinær måte.
 • SPØRREUNDERSØKELSE – Hvordan påvirker koronasituasjonen den regionale film- og spillbransjen?: Filmkraft oppfordret bransjen til å svare på spørreundersøkelse innen midnatt 6. mai 2020. De regionale sentrene har gått sammen om å undersøke konsekvensene for bransjen. Vi håper dere vil bidra til å få samlet inn informasjon om de store linjene i praktiske og økonomiske konsekvenser – av det dere kan stipulere noe om pr. i dag og innenfor de nærmeste månedene. Med dette ønsker vi å få best mulig oversikt over situasjonen, til bruk i de enkelte sentrenes arbeid, samt i arbeid inn mot sentrale myndigheter gjennom samarbeidet i FilmReg. Resultatene for den nasjonale undersøkelsen finner dere her. Tallene brukes nå av FilmReg i arbeidet for å hente inn mer midler til feltet.

 

VIKTIG INFORMASJON FRA NOEN AV DEM VI SAMARBEIDER MED:

Filmforbundet – Oppdatering om koronaviruset og arbeidsrettslige spørsmål

VIRKE -hvordan håndtere situasjoner som oppstår i forbindelse med koronaviruset

NFI – Aktuelt fra Norsk Filminstitutt

ROGALAND FYLKESKOMMUNE – krever ikke tilbake kulturtilksudd.

Haugesund Kommunes utlysning av kulturmidler og KULTURSTIPEND på inntil kr 50.000 med søknadsfrist 15. november.

Stavanger Kommune – informasjon om koronaviruset for kulturlivet

NYE TILTAK FOR Å HJELPE KULTURLIVET VÅRT OG DEG SOM DRIVER SELSKAP:

Det kommer nå flere alternativer til hvordan aktører fra kulturlivet kan hente inn inntekt og fortsette den viktige jobben dere gjør. Filmkraft vil her dele alt det vi kommer over av tiltak som er viktige for dere i filmbransjen.  

 • KRISEPAKKE FRA STORTINGET: Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få sykepenger fra dag tre og de skal få en midlertidig inntektssikring, tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter (begrenset til 6G). les mer på www.nav.no
 • NAV informerer rundt koronasituasjonen og deres ordninger her
 • FRITT ORD ØKTE MED 40 MILLIONER EKSTRA TIL PROSJEKTER:  For alle andre prosjekter gjelder Fritt Ords vanlige frister for resten av 2020. Se frittord.no/soknader.
 • NORSK FILMINSTITUTT:  Norsk filminstitutt informerer i forbindelse med COVID-19.
 • REGJERINGEN: opplyser her om tiltak for kulturlivet. Her finner du liste over KUDs tilskuddsordninger.
 • REGNSKAP NORGE – TIPS TIL DEG SOM DRIVER VIRKSOMHET: Koronaviruset har ført til mange utfordringer for norsk næringsliv. For deg som driver virksomhet har situasjonen store konsekvenser. På Regnskap Norge som kan være til hjelp i denne utfordrende tiden.
 • BRANSJENS RETNINGSLINJER OM KORONAVENNLIGE INNSPILLINGER: I Rushprint skrives det om hvordan bransjen selv har utarbeidet retningslinjer for koronavennlige filmproduksjoner, les mer her
 • KULTURRÅDET: har nettside med informasjon rundt koronasituasjonen og støtteordninger i den forbindelse.
 • ENDRINGER I STATSBUDSJETTET: EKSTRA 85 MILLIONER FRA REGJERINGEN les mer
 • KULTURRÅDET arrangerer Digitalt informasjonsmøte 21. september om STATENS KUNSTNERSTIPEND NB! man må melde seg på i forkant.
 • DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN har søknadsfrist 1. oktober. for potensielle prosjekter.

Vi oppdaterer denne siden jevnlig for å forsøke å gi våre filmarbeidere best mulig og aktuell informasjon i denne utfordrende tiden vi er inne i. Kom gjerne med tips til oss dersom du kommer over noe som vil være viktig info for flere (send en mail til anne@filmkraft.no).

Følg med på det som skjer via våre nettsider og facebook!

 

Med beste hilsen fra
Filmkrafts administrasjon