Aktuelt

Nyheter og nyhetsarkiv for Filmkraft Rogaland.

FILMKRAFT søker rådgiver kompetanse og kommunikasjon

Filmkraft søker ny rådgiver for kompetanse og kommunikasjon.

Filmkrafts tildelinger runde 2 i 2020

Filmkraft fikk 33 søknader om tilskudd til film i vår andre tildelingsrunde av året, med en samlet søkersum på 6 202 944 kroner. I styremøte 3. juni ble det vedtatt tilskudd til 10 prosjekter med søknadssum over 100.000 kroner og 11 prosjekter har i tillegg blitt behandlet administrativt. 15 prosjekt får utviklingsstøtte og 6 prosjekt får produksjonsstøtte. Filmkraft har i tildelingsrunde 2 gitt tilskudd til 21 prosjekter som samlet gir en sum på 2 950 000 kroner.

NEW NORDIC FILMS søker prosjekter og utlysning akkreditering til produsenter

NEW NORDIC FILMS søker prosjekter og Filmkraft lyser ut fem akkrediteringer til produsenter

NYTT BESTE PRAKSIS – Produsentrollen

Filmkraft skal i 2020 videreføre satsingen på kompetanseheving og bransjeutvikling i en serie seminarer under paraplyen «BESTE PRAKSIS».
Vi har invitert erfarne produsent Elin Sander fra Aldeles til å komme å snakke om alt det man må tenke på når man skal virke som regional filmprodusent.

UTLYSNING PROSJEKTMIDLER TIL NYE DIGITALE OG TVERRFAGLIGE SAMARBEID

Stavanger kommune og Filmkraft lyser ut prosjektmidler til nye samarbeid mellom profesjonelle aktører fra ulike bransjer for digital formidling av kunst og kultur. Utlysningen er ett av flere tiltak for å håndtere unntakstilstanden kunst- og kulturlivet opplever på grunn av korona-pandemien.

FILMKONKURRANSE

Filmkraft Talent lurer på hvordan unge filmskapere tilknyttet vår region har det i denne høyst uvanlige tiden vi er inne i hvor nesten alt er satt på vent. Vi inviterer til filmkonkurranse!

TILDELINGER KRAFTstipend

2. april behandlet Filmkraft 52 søknader på KRAFTstipend.
Grunnet veldig mange sterke søknader har filmsenteret valgt å høyne potten og deler ut 25 stipend på til sammen kr 625 000.

FILM ROOKIES UTSETTES TIL HØSTEN

Talentprosjektet FILM ROOKIES utsettes til høsten. Men fortvil ikke! De fire regissørene våre Lisa Ravna Rørmoen (23 år), Brage Norløff Grindeland (20 år), Samuel Rud Dale (23 år) og Frida Feline Nilsen (24 år) blir med videre i prosjektet! Det håper vi også at alle dere som har søkt dere som teknisk crew og mentorer vil.

Utlysning KRAFTstipend

Filmkraft ønsker å stimulere til kreativitet og nytenkning i en krevende tid – vi lyser derfor ut inntil 20 stipend på kr 25 000 til vår regionale filmbransje og vi oppfordrer våre filmarbeidere i alle fagfunksjoner til å søke.

Filmkrafts tildelinger runde 1 i 2020

9 prosjekt med søknadssum over 100.000 kroner ble behandlet i styremøtet 4. mars. 10 prosjekt får utviklingsstøtte og 6 prosjekt får produksjonsstøtte. Filmkraft har gitt tilskudd til 16 prosjekter til sammen i denne runden, samlet 2 610 000 kroner.