FILMKRAFT SPØR BRANSJEN

22. september skal Filmkraft sette ny STRATEGI og retning sammen med våre eiere og styre for de neste fire år – og vi ønsker innspill fra dere utøvende aktører i filmbransjen i Rogaland i forbindelse med dette arbeidet og jobben vi skal gjøre fremover her på filmsenteret.

Svar gjerne så konkret og kortfattet som mulig da det er enklest og ta med videre i diskusjonen. Man sender inn svar via post@filmkraft.no innen 1. august, merk: BRANSJESVAR STRATEGI. Obs: kun ett svar per org nr.

Ønsker du å ta en prat over en kopp kaffe med ny DL og rådgiver for produksjon og bransjeutvikling i forkant av strategisamlingen, kan du også melde inn ønske om dette.

Skjema vi ønsker at dere bransjeaktører fyller ut finner dere under i pdf form. Fyll ut og returner til oss innen fristen.

Merk at dette er bransjens mulighet til å få være med å påvirke i strategiprosessen vi står ovenfor og fokuset vi skal ha utover mandatet vårt de neste fire år.

Vi sammenfatter et representativt felles svar fra bransjen som skal tas med inn i strategiprosessen og når vi legger planer fremover!

Med Vennlig Hilsen Filmkrafts administrasjon