Folka i Filmkraft - II

Geir Petter Røssland

I takt med utskiftninger av både ansatte, styremedlemmer og eiere de siste årene vil Filmkraft fremover dele informasjon om hvem vi er, hvilke bakgrunner og kompetanse vi besitter og hvilke arbeids- og ansvarsområder vi fordeler mellom oss i en artikkelserie. I denne andre artikkelen vil vi presentere styret vårt. For første artikkel om administrasjonen, se her.

 

Filmkrafts styre velges av våre eiere og består av tre bransjerepresentanter og to politiske representanter. Styret møtes minimum fire ganger i året og gjør vedtak om støtte over 100.000 kr. Det nåværende styret er som følger:

STYRELEDER

Mariann Bjørnelv har en bachelor innen Hotell- og økonomisk ledelse og mellomfag i musikk og kristendom, i tillegg til universitetsstudier innen kultur og ledelse. Hun har tidligere vært daglig leder for STAR, Rogalands kompetansesenter for rytmisk musikk og har hatt en rekke styreverv innen kulturfeltet i Stavanger. Hun er fast skribent i Klassekampen, styremedlem i Norske Konsertarrangører og kursholder for NKA innen temaene frivillighet, personell, organisasjon og økonomi. Hun er i dag medeier av Skral Festival og arbeider også med Mablis festivalen. Hun har tidligere arbeidet som controller og pressesjef for festivaler som Hovefestivalen, Quart25, Utopia og Findings. Mariann har jobbet 7 år som daglig leder på Folken og vil i 2021 ta over jobben som festivalsjef for Moldejazz. Mariann er oppnevnt styreleder av Filmkrafts majoritetseier Rogaland Fylkeskommune og har lang erfaring med politisk påvirkningsarbeid, både regionalt og nasjonalt. Mariann sitter også i styret til FilmReg, det regionale virkemiddelapparatets fellesorganisasjon.

 

STYREMEDLEMMER – BRANSJE

Teréz Hollo-Klausen har en mastergrad fra Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet i filmbransjen siden 90-tallet for de fleste etablerte produksjonsselskapene og hennes første film som produsent var «Jørgen+Anne=Sant», følgt av Karsten og Petra-filmene, begge på Cinenord. Teréz jobbet deretter i 6 år som produsent i Stavanger med sitt eget produksjonsselskap, Anna Kron Film. Der produserte hun to spillefilmer, én dokumentar og én kortfilm. I senere år har hun vært basert i Oslo og blant annet produsert dramaseriene Wisting og Atlantic Crossing. I dag jobber Teréz som produsent for Monday Scripted der hun har flere serier i utvikling. Hun er glad for å ha beholdt god kontakt med produksjonsmiljøet på Vestlandet, både gjennom sitt styreverv i Filmkraft og også som sensor for avgangselever på Master i Dokumentar ved Universitetet i Stavanger.

Stig Andresen studerte Kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og startet sin karriere i 1979 på NRK. Sammen med Bjørn Engvik laget han på begynnelsen av 1980-tallet seriene «Musikk blir bilde» og «Ingen Krig ingen fred». Førstnevnte ble innkjøpt av Andy Warhol-museet i Pittsburg og representert på MOMA i New York. Den andre endte bl a på kunstmuseet i Leipzig. Stig laget den prisbelønte dokumentaren Frosset hjerte som ble åpningsfilm på Tromsø Internasjonale Filmfestival i 1999. og deretter serien Expedition Sirius 2000 for Nordisk Film i Danmark. Han flyttet senere til Nordisk Film i Oslo og regisserte serier som Slottet, Stortinget og VG for TV2, og ikke minst en film om Turboneger – ResErection. Fra 2008 var han dokumentarfilmkonsulent i NFI før han startet i Indie Film AS i 2013 der han både produserer og regisserer. Hans siste store dokumentar er «Munch i helvete». Når han ikke har noe annet å drive med skriver han artikler og intervjuer til aviser og fagtidsskrifter. Det er morsomt å provosere – både i skrift og på film. Det gjelder å holde seg våken! som han selv sier.

Gaute Aadnesen har en Cand.mag. i Sosiologi fra Universitetet i Bergen. Gaute har tidligere jobbet som Markeds- og kommunikasjonssjef i Kronengruppen AS, kommersiell leder i Viking Fotballklubb ASA, Daglig leder & Produsent i Phantom film AS, produsent i Bulldozer film AS, samt ulike stillinger innen markedsføring, kommunikasjon og produksjonsselskap. Gaute har også jobbet som rektor og daglig leder på Noroff Instituttet og Mediegymnaset i Stavanger. Han jobber i dag som forretningsutvikler i Stavanger Symfoniorkester og var del av teamet bak SSOs store publikumsvekst på 30% fra 2010-2014. Gaute beskrives som en ekstremt kreativ person, med stor styrke innen forretnings og konseptutvikling.

 

STYREMEDLEMMER – POLITISK

Cille Ihle er miljøterapeut på Tastaveden ungdomsskole. Hun har også en liten stillingsprosent på Rogaland A senter – avrusningsavdeling. Hun er med i styret i Filmkraft for første gang i år. Samfunnsengasjert. Sitter i kommunestyret i Stavanger og utvalg for by og samfunnsutvikling. Cille liker kultur, politikk, konserter og sosiale ting. Hun bor i Stavanger.

 

VARAMEDLEM – BRANSJE

Bo B. Randulff er filmfotograf med utdannelse fra The London Film School og har over 25 års fartstid i filmbransjen.
Han har jobbet både nasjonalt og internasjonalt, og har medvirket på flere store internasjonale co-produksjoner, på et mangfold av reklamefilmer, kortfilmer, tv-serier, musikkvideoer og spillefilmer. Bo er glødende opptatt av filmarbeidernes rettigheter, og sitter i sentralstyret i Norsk Filmforbund, og har også vært lokallagsleder i samme forbund. Han er medlem av Foreningen Norske Filmfotografer og The Lithuanian Society of Cinematographers.

 

VARAMEDLEMMER – POLITISK

Lisbeth von Erpecom Vikse er i dag pensjonist, og har vært daglig leder for Skipper Worse AS. Lisbeth er fylkestingsrepresentant og sitter i utvalg for Regional, Kultur og Næring. Hun er også medlem av Sandnes kommunestyre.

Bente Gudmestad bor på Rennesøy der hun driver gård med melkeproduksjon, sauer, okser og Aberdeen angus. Hun jobber også på barneskole som Miljøterapaut og er politiker i Høyre, noe hun trives godt med. På fritiden driver Bente med strikking, sy ulike produkter av saueskinn og gå turer i nærmiljøet.


Bransjeundersøkelse 2021

Geir Petter Røssland

Filmkraft ønsker informasjon fra deg!

Den audiovisuelle bransjen i Rogaland er i konstant utvikling og Filmkraft har derfor et behov for å oppdatere sin interne oversikt over aktive produksjonsselskaper i regionen. Denne informasjonen kan også brukes til en offentlig liste på våre nettsider slik at både eksterne aktører og frilansere lett kan finne potensielle samarbeidspartnere i vår region.

Om du har spørsmål rundt undersøkelsen eller vår håndtering av din informasjon, ta kontakt med oss på post(a)filmkraft.no.

Undersøkelsen er selvsagt frivillig å fylle ut.


Filmverksted 2021 søker produsent

Geir Petter Røssland

Filmkraft Talent søker et profesjonelt produksjonsselskap fra regionen til å produsere kortfilm i prosjektet Filmverksted i 2021.

Filmverksted er et av Filmkraft Talents største prosjekter og dette er en fin mulighet for selskap som ønsker mer aktivitet, et sikkert prosjekt og økt omsetning samtidig som man også får mulighet til å hjelpe frem unge talenter i regionen. Alle kostnader ved gjennomføringen av Filmverksted dekkes av Filmkraft, inkludert lønn til produsent, eventuell leie av location osv.

Gjennomføringen av prosjektet vil være fra våren, med premiere på Talenttimen i desember. Send en søknad med selskapets CV, produsentens CV og en kort begrunnelse for hvorfor dere vil gjøre dette til kristine@filmkraft.no innen 22.02.2021


Støtte til utvikling av spill - vedtak satt på pause

Geir Petter Røssland

Filmkraft støtter utvikling av spill til prosjekter og aktører med base i Rogaland. Ordningen er hjemlet i forskriften «Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill». De regionale filmsentrene fikk melding 2. februar, dagen før vår søknadsfrist, om at denne nå notifiseres/godkjennes av ESA, EFTA Surveillance Authority. 

RegPortal vil enda være åpent slik at det er mulig å sende inn søknader men frem til notifiseringen er på plass kan vi dessverre ikke gjøre endelige vedtak på disse søknadene.

Pause i vedtak gjelder også for støtte til spill gjennom Norsk Filminstitutt og andre regionale senter og fond. NFI har en god oversikt over alle nasjonale støtteordninger som spill-prosjekter kan søke på, disse kan du lese mer om her. 

I mellomtiden vil vi anbefale at du tar en titt på forslaget til ny forskrift og setter deg inn i denne. Les forslag til ny forskrift her. 

Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i ordningen når endelig forskrift blir fastsatt.

Om du har spørsmål om støtteordningen eller vurderer å søke ber vi deg ta kontakt med Rådgiver for produksjon og bransjeutvikling Marie Fuglestein Lægreid.


Folka i Filmkraft - I

Geir Petter Røssland

I takt med utskiftninger av både ansatte, styremedlemmer og eiere de siste årene vil Filmkraft fremover dele informasjon om hvem vi er, hvilke bakgrunner og kompetanse vi besitter og hvilke arbeids- og ansvarsområder vi fordeler mellom oss i en artikkelserie. I denne første artikkelen vil vi presentere administrasjonen på filmsenteret. 

 

Anne Lærdal er daglig leder ved filmsenteret og ansvarlig for daglig drift og alt det innebærer av organisering, rapportskriving, oppfølging av personalet og vedtar administrative innstillinger opp til kr 100.000 på bakgrunn av våre interne vedtaks- og innstillingsmøter (VIM). Hun har i tillegg ansvaret for at Filmkraft arbeider etter selskapets vedtatte visjoner og målsetninger, og for vår kontakt med styret og eierne. I samarbeid med de andre regionale filmsentrene og fondene, arbeider Anne med filmpolitiske saker og for å bedre vilkårene for filmproduksjon i regionene.

Anne er den av oss som har jobbet lengst ved filmsenteret. Hun har lang og solid filmfaglig kompetanse og en cand.mag. bestående av Bachelor of Arts i Media & Culture fra Edinburgh og ett år Fjernsynsproduksjon-regissør ved UIS. Hun startet karrieren i Oslo som redaksjonsassistent i år 2000 i legendariske «NRK U-redaksjonen» og jobbet som frilanser i film- og tv-bransjen i flere år før hun ble fast prosjektleder på Strix Television AS. Her hadde hun ansvaret for de største produksjonene til selskapet som Farmen, Søppelkongen mm og drev med innsalg av tv-konsepter til tv-kanalene. I 2006 startet hun i kommunikasjonsbyrået Blå Mediamentor As i Stavanger som prosjektleder og filmprodusent, hvor hun i forbindelse med Stavanger 2008 var executive produsent for kortfilmprosjektet «Åtte Korte» som resulterte i de tre lokale kortfilmene «Plis», «Ekornet» og «Pioneren» hvor flere av våre nåværende filmskapere også var involvert. I 2014 ble hun ansatt i Filmkraft som talentutvikler og med ansvar for kompetanseheving i Filmkraft. Hun var med å starte Rogalerret og produserte dette og var ansvarlig for flere av filmsenterets kompetansehevende tiltak. De senere årene jobbet hun også med informasjonen utad ved filmsenteret. Anne har også erfaring med styrearbeid fra de nasjonale filmsentrene- og filmfondenes samleorgan FilmReg.

Da stillingen som dagligleder ble utlyst i fjor vår valgte Anne og ta sats og søke på stillingen selv. Etter tøffe intervjurunder med flere dyktige konkurrenter og forhandlinger valgte hun å takke ja til stillingen og sa fra seg fast stilling ved filmsenteret og gikk over til ny prøvetid og åremålsstilling. Anne sier at overgangen fra ansatt til leder har vært både interessant og utfordrene, og at hun nå ser frem til å lede filmsenterets arbeid fremover sammen med sitt nyetablerte team.

 

Jan Hauge er administrasjonsleder og ansvarlig for at alt er korrekt rundt innkommende søknader, og er den som ordner med tilskuddsbrev og utbetalinger. Han bistår daglig leder i det administrative arbeidet ved filmsenteret som i vedtak- og innstillingsmøter og styremøter og ivaretar vår kontakt med regnskapsbyrå og revisor, i tillegg til å være styresekretær. Han er også administrasjonsleder i FilmReg.

Han er utdannet siviløkonom/MBA fra BI og Thunderbird Arizona og har 35 års erfaring innenfor internasjonal bank og finans, integritetsarbeid og organisasjons- og forretningsutvikling, hvor han også har betydelig ledelse og styreerfaring. Han har bl.a. jobbet i Equinor/Statoil som korrupsjonsgransker og hatt konsernansvaret for de største låneopptakene, vært avdelingsdirektør i Norgeskreditt og CFO i advokatfirmaet Kluge, samt vært daglig leder i FK Haugesund og Bryne FK. Han har også drevet egen privat forretningsutvikling. Han har alltid hatt en glødende interesse for film, og har siden han startet jobben ved filmsenteret tatt de to universitetsfagene Norsk filmhistorie og Internasjonal filmhistorie, teori og analyse.

 

Kristine Elliott er nyansatt rådgiver og siste tilskudd til filmsenterets stab og hun driver Filmkraft Talent, vår talentsatsing ved filmsenteret. Kristine jobber i tillegg med kompetanseheving, veiledning og rådgivning for talenter. Hun er også ansvarlig for all kommunikasjon utad; drifter sosiale medier og vår hjemmeside og publiserer pressemeldinger og nyhetsbrev. Kristine har ansvaret for blant annet FILM ROOKIES og FILMVERKSTED.

Kristine har Master i Culture, Policy and Management fra City University London og en Bachelor i Kultur og ledelse fra BI. Hun kommer fra en bakgrunn som produsent for ITV Studios Norway, et av verdens ledende TV produksjonsselskaper. Der jobbet hun med utvikling, produksjon og etterarbeid på flere store internasjonale dramaserier for blant annet NRK, Discovery og Viaplay. Kristine har jobbet seg opp fra bunnen i bransjen og har blant annet jobbet på produksjonene «Bølgen», «Snekker Andersen og Julenissen», «Skyggenes Dal», «Now it’s Dark», «Grenseland» og «Fortitude 3». Kristine har i tillegg til film og tv også jobbet med festivaler, både som koordinator, markedsansvarlig og daglig leder.

 

Marie Fulgestein Lægreid er bransjerådgiver. Hun jobber tett på våre profesjonelle aktører og tar i mot alle spill & filmsøknader som kommer til senteret. Hun veileder produsenter gjennom hele produksjonsfasen, og gir råd vedrørende søknader, produksjon, festivaldeltakelse, distribusjon og kompetanseheving og gjør en vurdering av de produksjonsmessige sidene ved alle av-søknader. Marie har hovedansvaret for BESTE PRAKSIS, ROGALERRET, NORDOC, FAGWORKSHOPS & MESTERKLASSER ved filmsenteret, og behandler søknader fra filmbransjen om egen faglig utvikling, bransjeutvikling, festivaldistribusjon, lansering, mentor og kompetansehevende tiltak. Marie er fast medlem av filmsenterets vedtaks og innstillingskomiteen.

Hun har studert Filmproduksjon med spesialisering produsent/prosjektledelse ved Noroff og har flere fag innen forretningsstatistikk, administrasjon og ledelse. Før Marie startet sitt arbeid for Filmkraft var hun filmprodusent og eier av selskapet DUOfilm AS i 10 år. Hun har co-produsert med forskjellige land som blant annet Frankrike, Ukraina, Tyskland, Myanmar, Sudan, Egypt, India og England. Flere av hennes co-produksjoner har vært valgt ut til L`Atelier programmet under Cannes filmfestivalen og vunnet priser som The ARTE International Prize og Sundance Global Filmmaking Award for best script.  Hennes kortfilmer har deltatt på festivaler som Palm Springs, shortlistet til Cannes Directors Fortnight 2020, Nordisk Panorama, Regensburg, BIFF, Chicago International Childrens Film Festival, Interfilm, Encounters, San Jose International Film Festival, Raindance med flere. Hennes siste co-produksjon vant blant annet The Lion of the Future under Venezia Film Festival og skriver historie som Sudans første Oscar kandidat. Marie har gjesteforelest i Filmproduksjon ved Noroff og Norges kreative Høyskole.

 

Lars Skorpen er filmkonsulent ved filmsenteret. Han har ansvar for å gjøre en helhetlig kunstnerisk vurdering av søknader til prosjekter om utvikling og produksjonsstøtte til film og er fast medlem av filmkrafts vedtaks og innstillingskomité og deltar under styrebehandlingen av av-søknader. Lars følger også opp innsendte AV-prosjekter og gir råd på manus og prosjektets videre kunstneriske utvikling.

Lars har studert TV-produksjon og dokumentarfilm, engelsk, psykologi og historie og har en cand.mag fra UIB. Han har solid bakgrunn som manusforfatter og regissør og har laget dokumentarfilmer, kortfilmer og humorserier for tv. Han har skrevet to realiserte spillefilmmanus og er aktiv som regissør og manusforfatter utenfor Rogaland. Lars var konsulent i 2 år i Fond for Lyd og Bilde og filmkonsulent ved Vestnorsk Filmsenter fra 2012-2016 før han startet som filmkonsulent i Filmkraft i 2017.

 

I neste artikkel vil vi se nærmere på styret vårt og bli bedre kjent med dem.


Tips til støtteordninger for selskaper og filmskapere

Geir Petter Røssland

Filmkraft minner lokale produksjonsselskaper om at det finnes nasjonale og regionale ordninger man kan søke på utenom de spesifikke ordningene for prosjektstøtte fra senter, fond og NFI. Under har vi samlet noen av dem. Filmkraft har som et av sine mål å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen. Dette inkluderer også selskapene og filmarbeiderne som operer i Rogaland og vi ser stor verdi av videre utvikling og vekst for både de vel-etablerte og nyetablerte som driver med film, spill og TV produksjon.

 

KULTURRÅDET – KREATIVT NÆRING

Ordning under Kulturdepartementet som gir støtte opp til 400.000 til selskaper for å drive med markedsutvikling, forretningsutvikling og distribusjon eller formidling som på andre måter øker inntekten for produksjonsselskaper.

Formålet med ordningen er og utvikle inntektsstrømmer som kommer kunstnere tilgode, det vil si gir dem arbeid og mulighet til å vise dette arbeidet frem. Det er viktig å vise næringspotensiale i søknaden og ha ambisjon da dette er en forretningsutviklende ordning. Her kan du blant annet ha et ønske om å bygge nødvendig kompetanse i selskapet og ha langsiktig utvikling og ekspansjon. Det gis ikke støtte til prosjekt og offentlige midler kan ikke dekke hele prosjektet. Ta kontakt med dem for spørsmål og søk innen fristen.

Les mer om ordningen her.

 

KULTURRÅDET – OVASJON

Dette er Kulturrådets kompetanseprogram, og har som mål at den skal utvikle evnen til å skape lang strategi for et selskap og utvikle nye inntektsstrømmer. Ovasjon 2021 er rettet mot kunstnere, kulturelle og kreative entreprenører som ønsker å videreutvikle eller bygge opp sin virksomhet. Tiltaket skal stimulere til profesjonell kulturell virksomhet og har som mål å skape arbeidsplasser og bærekraftige virksomheter innen kunst, kulturell og kreativ næring.

Ovasjon er for deg eller dere, som driver en kreativ eller kunstnerisk virksomhet/prosjekt og gjerne vil skape en bæredyktig virksomhet. Du kan både være nystartet eller mere etablert, men det er et krav, at din virksomhet/prosjekt er i gang.

Programmet skreddersyr løsninger som skal hjelpe selskap med å oppnå dette, gjennom veiledning og oppfølging og mulighet for mentor.

Les mer her.

 

KULTURRÅDET – STIPENDER OG ANDRE ORDNINGER

Kulturrådet har flere stipender både for prosjektstøtte og personlige stipender som finansieres gjennom blant annet Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend. Disse er åpne både for etablerte filmarbeider og de som er på vei inn i bransjen og de fleste av ordningene har mål om å gi mer støtte til regioner utenfor hovedstaden.

Les mer her. 

 

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN

Dette er en ordning under Kulturdepartementet som ble opprettet i 2014. Målet til ordningen er å stimulere selskaper til å innhente privat finansiering til sine prosjekter. Ordningen matcher private midler med 25%, det vil si at for 100 kr skaffet i privat finansiering gir ordningen deg 25 kr på toppen. Ordningen gjelder både finansiering fra enkeltpersoner og virksomheter. Ordningen har ingen frister men du må søke innenfor samme år som finansieringen/gaven er gitt og brukt.

Les mer her.

 

INNOVASJON NORGE – RÅDGIVNING

Innovasjon Norge tilbyr individuell rådgivning på innovasjonsprosess, forretningsmuligheter, markedsavklaring og bærekraftig utvikling.

Les mer her.

 

KOMMUNAL STØTTE TIL DRIFT

De forskjellige kommunene har alle forskjellige støtteordninger for kunst- og kultur. I forbindelse med Korona har også flere av dem åpnet opp for å gi støtte til drift av selskaper som jobber med dette. Les mer på din kommunes hjemmesider.


Beste praksis: Lang fiksjon

Geir Petter Røssland

Filmkraft viderefører satsingen på kompetanseheving og bransjeutvikling under paraplyen «BESTE PRAKSIS».

Tema 24. mars er LANG FIKSJON.

 

Vi har invitert NFI ved:

Anne Borggaard Sørensen, Filmkonsulent spillefilm og dramaserier

Asle Vatn, Filmkonsulent spillefilm og dramaserier

Isak Eymundsson, Produksjonsrådgiver spillefilm

Mina Holdhus, Produksjonsrådgiver spillefilm

 

Vi vil starte dagen med en god samtale hvor det også åpnes opp for spørsmål fra salen.

Hva kreves av diverse søknadsvedlegg? Hva kan det søkes om?

Hvilke muligheter finnes og hvordan nå gjennom til NFI?

 

Moderator for dagen: Gary Cranner & Maria Ekerhovd

 

Vi ønsker også å legge opp til individuelle møter. Lurt å booke slike møter tidlig. Send forespørsel til marie@filmkraft.no.

«BESTE PRAKSIS» er et initiativ fra Filmkraft Rogaland og vi har som målsetning å tilby solide foredragsholdere og gode diskusjoner og mener at BESTE PRAKSIS vil fortsette å være en viktig møteplass for vår regions produsenter.

 

Tid: 24 mars

Kl: 09:30 – 16:00

Sted: TBA

Bevertning: LUNSJ

SØK PLASS innen 20. februar:send søknad med navn, CV og en kort forklaring på hvorfor du søker til: marie@filmkraft.no

* Kun de med bekreftelse på plass på mail kan delta.

**tilreisende fra den nordlige delen av fylket kan søke reisestøtte i forbindelse med deltakelse.


Påmelding åpnet: Foredrag om pitching

Geir Petter Røssland

Filmkraft, Vestnorsk filmsenter og Midtnorsk Filmsenter tilbyr online pitcheveiledning og foredrag til profesjonelle produsenter og regissører i sine regioner.

I forbindelse med pitcheveiledning arrangerer vi online foredrag med våre 4 eksperter samt moderator Gitte Hansen den 19.februar. Dette blir introduksjonen til veiledningen og en mulighet for deltakerne til å bli kjent med ekspertene.

Tentativt program:

  • Velkommen og introduksjon av satsningen
  • Våre fire eksperter presenterer seg selv, sitt arbeid, strategier og metoder
  • Q&A med moderator Gitte Hansen
  • Informasjon om individuell veiledning

De fire ekspertene:

Mikael Opstrup

Helene Granqvist

Freddy Neumann

Sibylle Kurz

 

Meld deg på HER.

Frist 09.februar

 

Individuell veiledning

Det vil være mulig å søke om å få individuell veiledning med ekspertene. For mer informasjon om dette se HER. 


BESTE PRAKSIS: Kort fiksjon utsettes på ubestemt tid

Geir Petter Røssland

PÅ GRUNN AV RESTRIKSJONER FORBUNDET MED COVID-19 MÅ DESVERRE ARRANGEMENTET UTSETTES. VI KOMMER TILBAKE MED MER INFORMASJON SNARLIG.

Filmkraft viderefører satsingen på kompetanseheving og bransjeutvikling. Utover året fortsetter vi å arrangere en serie seminarer under paraplyen «BESTE PRAKSIS».

Tema er KORT FIKSJON

Vi har invitert:

Ravn Wikhaug
Produksjonsrådgiver dokumentar- og kortfilm

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen
Filmkonsulent kortfilm

fra NFI til å komme å snakke med vår regionale filmbransje.
Vi vil starte dagen med en god samtale hvor det også åpnes opp for spørsmål fra salen.

Hva kreves av diverse søknadsvedlegg? Hva kan det søkes om?
Hvilke muligheter finnes og hvordan nå gjennom til NFI?

NFI skal over nyttår innføre et nytt tilskuddssystem, hvor blant annet Nye Veier skal erstattes med en bredere talentsatsing. Oppdelingen mellom filmkonsulentene opphører, men to av dem skal spesifikt jobbe med kortfilm, samt utvikling av manus og produksjon av talent/lavbudsjett spillefilm og dramaserier. Dette vil vi i Rogaland vite mer om og er glad for at de tar turen hit til oss!

Moderator for dagen: Lars Skorpen

Vi ønsker også å legge opp til individuelle møter. Lurt å booke slike møter tidlig. Send forespørsel til marie@filmkraft.no.

Dette er et viktig og nyttig seminar for vår profesjonelle bransje.
«BESTE PRAKSIS» er et initiativ fra Filmkraft Rogaland og vi har som målsetning å tilby solide foredragsholdere og gode diskusjoner og håper at BESTE PRAKSIS vil fortsette å være en viktig møteplass for vår regions produsenter.

Det er gratis å delta!

Tid: TBA
Kl: TBA
Sted: Radisson Blu Atlantic, Stavanger
Bevertning: LUNSJ

SØK PLASS innen 10. Januar
send søknad med navn, CV og en kort forklaring på hvorfor du søker til: marie@filmkraft.no

* Kun de med bekreftelse på plass på mail kan delta.

**tilreisende fra den nordlige delen av fylket kan søke reisestøtte i forbindelse med deltakelse.


Film Rookies 2021 søker produsent

Geir Petter Røssland

Etter to vellykkede år med Screen Story AS som produsent for Film Rookies åpnes det nå for at et nytt regionalt selskap kan ta over stafettpinnen. Vi søker nå produsent for gjennomføringen av Film Rookies 2021. Om du eller ditt selskap er interessert, ta kontakt med Kristine Elliott på kristine@filmkraft.no.

Dette er en fin mulighet for selskap som ønsker mer aktivitet, et sikkert prosjekt og økt omsetning samtidig som man også får mulighet til å hjelpe frem unge talenter i regionen. Alle kostnader ved gjennomføringen av Film Rookies dekkes av Filmkraft, inkludert lønn til produsent, eventuell leie av location osv.

Gjennomføringen av prosjektet vil være på våren 2021, med siste aktivitet rett før sommerferien.

Frist for å melde interesse er 1.februar 2021.